PriceRunner > Privatekonomi > Aktiedepåer > Jämför priser

Aktiedepå - Jämför avgifter och villkor

Se vad det kostar att köpa och sälja aktier! Här får du snabbt en överblick över villkor och priser för marknadens mest intressanta aktiedepåer.
Listan ”Populära depåer” - ger dig en första överblick över efterfrågade banker/mäklare och villkor för en aktiedepå. Se exempel på kostnader för liten omsättning, medelstor omsättning respektive stor omsättning. Du kan även sortera efter årskostnad, courtage eller ränta.
Tips, svar på vanliga frågor och ett lexikon om aktier
Vi hjälper dig på vägen

  Räkna fram årskostnaden för dina aktieaffärer 

Antal affärer per år?     Genomsnittlig storlek på affären?   kr  

  Populära aktiedepåer!

   Populära depåer sorterade utan inbördes ordning.
Bank/Mäklare Depå Avgifter Courtage Ränta Villkor  
Gå till Avanza Bank
Info om Avanza Bank
Medium  0 kr 0.069%
Min 69 kr
Inlåning: -
Utlåning: 1.74%
Handla aktier upp till 100 000 kr för endast 69 kr per order. För affärer över 100 000 kr betalar man istället ett rörligt courtage. Till butik
Gå till CMC Markets
Info om CMC Markets
Aktiehandel  0 kr 0.04%
Min 49 kr
Inlåning: -
Utlåning: -
Courtagefri handel i index, råvaror och valuta med flexibel hävstång. Allt samlat i en prisbelönt handelsplattform Till butik
Skandia
Info om Skandia
Mini  0 kr 0.25%
Min 8 kr
Inlåning: -
Utlåning: 6.05%
För den som gör mindre och färre affärer.  
Nordnet
Info om Nordnet
Fast  0 kr 0%
Min 99 kr
Inlåning: -
Utlåning: 5.7%
För dig som köper och säljer aktier för mer än 143 478 kr per order.  
Gå till Avanza Bank
Info om Avanza Bank
Small  0 kr 0.15%
Min 39 kr
Inlåning: -
Utlåning: 1.74%
Handlar aktier upp till 26 000 kr för endast 39 kr per order . För affärer över 26 000 kr betalar man istället ett rörligt courtage. Till butik
Nordnet
Info om Nordnet
Liten  0 kr 0.15%
Min 39 kr
Inlåning: -
Utlåning: 5.7%
För dig som köper och säljer aktier för 15600-46000 kr per order. Minimum kostnad 15600 kr per affär, maximum kostnad 46000 kr per affär  
Skandia
Info om Skandia
Plus  0 kr 0.15%
Min 69 kr
Inlåning: -
Utlåning: 4.05%
För den som ofta gör större affärer upp till 250000 kr.  
Gå till Avanza Bank
Info om Avanza Bank
Mini  0 kr 0.25%
Min 1 kr
Inlåning: -
Utlåning: 1.74%
Handlar aktier upp till 400 kr för endast 1 kr per order. För affärer över 400 kr betalar man istället ett rörligt courtage. Till butik
Netfonds
Info om Netfonds
Standardkund  0 kr 0.085%
Min 99 kr
Inlåning: -
Utlåning: 5.4%
Netfonds tillhandahåller produkt för dig som vill handla aktier och andra finansiella produkter i Norge, Sverige eller Danmark.  
Skandia
Info om Skandia
Premium  0 kr 0.044%
Min 60 kr
Inlåning: -
Utlåning: 4.05%
Courtagerabatt för dig med en större depå och ränta.  
Gå till Avanza Bank
Info om Avanza Bank
Fast Pris  0 kr 0%
Min 99 kr
Inlåning: -
Utlåning: 1.74%
Inge rörligt courtage, endast en fast avgift på 99 kr per affär. Bättre ränta och villkor beroende förmånsnivå. Till butik
Tips, svar på vanliga frågor och ett lexikon om aktier


Tips

Minska risken
Handlar du aktier i flera olika bolag och branscher sprider du risken. En aktiv och välinformerad köpare hinner reagera på marknadens förändringar och gör därmed bättre affärer.

Jämför olika aktörers resultat över tiden
Följ de olika leverantörerna under en tid, jämför resultat, läs hemsidor och tala med tidigare och nuvarande kunder. Internet är en utmärkt kanal att få kontakt med likasinnade.

Vilken information och service har du behov av?
Vilken typ av affärer är du intresserad av och vem har lång erfarenhet och god kunskap om dessa? Vilket stöd och vilken service behöver du för att fatta bra beslut?

Information om aktieaffärer finns på Internet.
Stora företag och mäklare/banker har utmärkta hemsidor med mängder av råd och tips- följ dem kontinuerligt. Likasinnade träffar du i diskussionsgrupper och på olika bloggar om aktieaffärer.

Stor kontaktyta är inte fel
Information från olika håll ger dig ett bättre underlag vid belsut. Stora personliga kontaktnät ger dig dessutom uppslag till nya intressanta affärer.Vanliga frågor

Vad är en aktiedepå?
En tjänst som banker och andra fondkommissionärer erbjuder för hantering av dina aktier.

Vad är en aktie?
Andel i aktiebolag. Aktier kan ha olika röstvärde. A-aktie har större röstvärde.

Vad innebär en aktieoption?
Ger innehavaren rätten men inte skyldigheten att under vissa villkor angivna i optionen köpa eller sälja aktier.

Vad menas med "all time high"?
Högsta index någonsin, oftast använt i samband med kursutvecklingar på aktiemarknaden.

Vad är courtage?
Courtage är en avgift som mäklaren tar ut vid varje genomförd affär.

Vad är Finansinspektionen?
Statlig myndighet som utövar tillsyn över banker, värdepappersbolag, fondbolag, finansbolag, Stockholms Fondbörs, m.fl.

Vad är ett fondbolag?
Ett fondbolag är ett aktiebolag som förvaltar förmögenheten i en fond. Enligt särskild lag får verksamhet med värdepappersfond utövas enligt tillstånd och under tillsyn av Finansinspektionen som fastställer fondbestämmelser för varje enskild värdepappersfond.

Vilka summor grundar sig inlåningsräntan på?
De inlåningsräntor som anges i tabellerna gäller för inlåning upp till 75 000 kr.

Vilken utlåningsränta?
Utlåningsräntan som anges i tabellen är den effektiva ränta som företaget anger på hemsidan eller via kundservice.

Lexikon

A-lista
På A-listan återfinns de större börsbolagen.

Affärsdatum
Den dag köp eller försäljning av andelar sker.

Blandfond
En fond som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper.

Baisse
Kursfall på värdepapper.

Cykliska aktier
Aktier som påverkas av förändringar i konjunkturen.

Direktavkastning
Utdelning dividerat med aktuell aktiekurs

Fondemission
En utdelning av företagets vinst i form av aktier.

Nyemission
För att få in pengar i företaget ökar man aktiekapitalet och likviditeten.

P/E tal
Aktiekursen dividerat med vinst per aktie.

Split
Sänkning av aktiens nominella värde.

Substansvärde
Tillgångar minus skulder.