PriceRunner > Privatekonomi > Billån

Billån - Jämför räntor och villkor

PriceRunner jämför räntor och villkor för billån och hjälper dig att hitta det bästa lånet med bil som säkerhet. Jämförelsen ger en komplett överblick över alla banker och låneinstitut.
Lånebelopp (kr) Avbetalningstid

  Snabbval

  Autogiro   Miljöbillån
  Jämför
Tips, svar på vanliga frågor och ett lexikon om billån
Vi hjälper dig på vägen

  Översikt billån

Bank Avgifter Villkor  
Uppl. avg. 0 - 795 kr
Aviavg. 0 - 40 kr
Autogiro 0 kr
Ränta: 3,95 % - 26,00 %
LĂ„nebelopp: 10 000 kr - 600 000 kr
ÅldersgrĂ€ns: FrĂ„n 18 Ă„r
Kontantinsats: Inget krav

Till butik

Uppl. avg. 0 kr
Aviavg. 0 kr
Autogiro 0 kr
Ränta: 6,15 % - 18,44 %
LĂ„nebelopp: 10 000 kr - 350 000 kr
ÅldersgrĂ€ns: FrĂ„n 18 Ă„r
Kontantinsats: Inget krav

Till butik

Uppl. avg. 0 kr
Aviavg. 35 kr
Autogiro 0 kr
Ränta: 4,45 % - 14,95 %
LĂ„nebelopp: 15 000 kr - 500 000 kr
ÅldersgrĂ€ns: FrĂ„n 20 Ă„r
Kontantinsats: Inget krav

Till butik

Uppl. avg. 0 kr
Aviavg. 35 kr
Autogiro 0 kr
Ränta: 5,49 % - 14,95 %
LĂ„nebelopp: 20 000 kr - 500 000 kr
ÅldersgrĂ€ns: FrĂ„n 18 Ă„r
Kontantinsats: Inget krav
 
Uppl. avg. 495 kr
Aviavg. 39 kr
Autogiro 0 kr
Ränta: 4,95 % - 9,95 %
LĂ„nebelopp: 10 000 kr - 350 000 kr
ÅldersgrĂ€ns: FrĂ„n 18 Ă„r
Kontantinsats: Inget krav
 
Uppl. avg. 0 kr
Aviavg. 0 kr
Autogiro 0 kr
Ränta: 6,40 % - 15,40 %
LĂ„nebelopp: 10 000 kr - 350 000 kr
ÅldersgrĂ€ns: FrĂ„n 20 Ă„r
Kontantinsats: Inget krav
 
Uppl. avg. 525 kr
Aviavg. 35 kr
Autogiro 0 kr
Ränta: 6,74 % - 7,24 %
LĂ„nebelopp: 100 000 kr - 350 000 kr
ÅldersgrĂ€ns: FrĂ„n 18 Ă„r
Kontantinsats: Minst 20 %
 

Föreslå förbättringar

 

Tips, svar på vanliga frågor och ett lexikon om billån


Tips

Kan du få bättre villkor?
Kan du ha borgensmän som garanterar att du betalar finns ibland möjlighet till bättre villkor.

Betala av lånet tidigare
Får du bättre villkor på annan bank kan det vara bra att veta om det kostar extra att lösa lånet tidigare än beräknat.

Kontrollera räntan på kontokortskrediten
Har du kontokort och ständigt utnyttjar krediten kan det vara idé att se om ett annat lån kan vara mer fördelaktigt.Vanliga frågor

Hur beräknar vi månadskostnaden?
Den kalkyl som ligger till grund för månadskostnaden är en schablonkalkyl och den är densamma för alla långivare för att vi skall kunna göra en rättvis jämförelse. Uppgifterna bygger på den information som återfinns på långivarens hemsida och information vi erhållit via långivarens kundtjänst. Din faktiska månadskostnad får du via kontakt med aktuell långivare.

Månadskostnaden innefattar alla de kostnader som är aktuella för ditt val. Genom att välja autogiro kan du ofta minska din månadskostnad.

Vad styr vilken ränta jag får?
Räntan varierar beroende på bl.a. var du lånar och hur mycket du lånar. Faktorer som ofta ger en lägre ränta är om man lånar mer och bedöms ha en bra säkerhet.

Vad menas med effektiv ränta?
Med effektiv ränta menas alla kostnader som är förknippade med lånet uträknat som en ränta.

Får man göra förtida inlösen av lån?
Merparten av våra banker och långivare erbjuder möjlighet att lösa in lånet före överenskommen låneperiods slut. Vid förtida inlösen tar långivaren ofta ut extra avgifter.

Vad är fördelen med autogiro?
De flesta banker debiterar ingen avgift om du betalar ditt lån via autogiro och betalning sker i tid.

Kan jag låna pengar om jag har betalningsanmärkningar?
Erfarenheten visar att det normalt är en större risk för banken att låna ut pengar till personer med betalningsanmärkningar. I bankernas grundvillkor framgår det om lånet erbjuds om man har betalningsanmärkningar.

En möjlighet vid betalningsanmärkningar är att kontakta långivarens kundtjänst för att se på möjligheten att ändå få lån, exempelvis genom att erbjuda någon form av säkerhet.

Får jag låna om jag inte är bosatt i Sverige?
I bankernas grundvillkor står det om lånet är öppet för personer som inte är bosatt i Sverige, vilket det normalt inte är.

En möjlighet om man är bosatt utomlands är att kontakta långivarens kundtjänst för att se på möjligheten att ändå få lån, exempelvis genom att erbjuda någon form av säkerhet.

Får jag låna om jag inte har en fast inkomst?
Erfarenheten visar att det normalt är en större risk för en bank att låna ut pengar till personer som saknar fast inkomst. I bankernas grundvillkor framgår det om lånet erbjuds om man har betalningsanmärkningar.

En möjlighet om man är utan fast inkomst är att kontakta långivarens kundtjänst för att se på möjligheten att ändå få lån, exempelvis genom att erbjuda någon form av säkerhet.

Vad innebär autogiro?
Autogiro är ett sätt att betala räkningar på, där betalningen automatiskt sker på rätt dag.

Detta betalningssätt passar bra vid återkommande räkningar som till exempel hyran och TV-licensen.

Hur beräknar vi effektiv ränta?
För att få fram effektiv ränta jämför vi samtliga långivares kostnader för ett lån på 100 000 kr och med en amorteringstid på 5 år.


Lexikon

Ränta
Ränta, definieras normalt som priset på lån av pengar. Ränta betalas av den som lånar pengar. Räntan erhålls av den som lånar ut pengar.

Effektiv ränta
Med effektiv ränta menas vad det verkligen kostar att låna pengar och det brukar definieras som den totala kreditkostnaden angiven som en årlig ränta på lånebeloppet. Med kreditkostnad menas summan av räntor, tillägg och andra kostnader för ett lån.

Borgen
Att gå i borgen innebär ett löfte att betala en skuld för någon annan om denna person inte betalar.

Inlåningsränta
Inlåningsränta kan erhållas när någon lånar ut pengar (exempelvis till en bank genom att sätta in dem på ett konto) varvid den som lånar ut pengar erhåller inlåningsränta från banken.

Amortering
Med amortering avses avbetalning på en skuld. De två vanligaste beräkningsmodellerna för amortering är annuitet och rak amortering.

Annuitet
Med ett annuitetslån så förändras inte beloppet som avbetalas.

I praktiken så innebär detta att amorteringsdelen av utgiften ökar över tiden medan räntan minskar.

Rak amortering
Med rak amortering avses ett lån där amorteringsdelen är konstant vid varje betalningstillfälle. Detta innebär att utgiften minskar över tiden eftersom kapitalskulden minskar.

Ocker
I lagboken beskrivs ocker som; "Den som vid avtal eller någon annan rättshandling begagnar sig av någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att bereda sig förmån, som står i uppenbart missförhållande till vederlaget eller för vilken vederlag inte skall utgå, döms för ocker till böter eller fängelse i högst två år". För ocker döms också den som lånar ut pengar i näringsverksamhet eller i annan verksamhet, som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, och tar en ränta eller annan ekonomisk förmån som står i uppenbart missförhållande till motprestationen.